PRINCIPLES OF CULTURE AS ISLAMIC LAW SOURCES

  • Fathur Rozi STAI Al Fithrah Surabaya
Keywords: Culture, Sources, Islamic Law

Abstract

ABSTRAK ENGLISH

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Aziz (al), Taqiy al-Din al-Biqa’ Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd (lebih dikenal
dengan Inu al-Najjar), Sharh al-Kaukab al-Munir,(Maktabah al-‘Abikan, cet ke II 1418 H/1997 M).

Alusi (al), Ruh al-Ma’ani fi Tafsir Al-Qur’an al-'Azim wa al-Sab'i al-Mathani, (Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut).

Agama RI, Kementrian, Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: 1431 H/2010 M).

Aplikasi al-Maktabah al-Shamilah (versi 10.000 kitab).

Baghawi (al). Ma’alim al-Tanzil, (Dar al-Tayyibah, cet IV ke 1417 H/1997 M).

Baidan Nasirudin, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, (Pustaka pelajar, cet I, 2005 M)

Jattawy (al), Abdullah Zaini bin ‘Aziz bin sadiq bin ‘Arif, Kifayat al-Ashab, (tt,tp).

Kathir Ibnu. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, (Dar al-Tayyibah. Cet II 1420 H/1999).

Majlisi (al), Muhammad Baqir , Bihar al-Anwar Lidurar al-Aimmah al-Athar, (Beirut, tt).

Qur’an (al), Digital,. Al-Qur’an dan terjemahan, (versi 1.2, 1424 H/2004 M).

Sabuni (al), Muhammad ‘Aly , Safwatu al-Tafasir, (Dar al-Sabuni, cet I, 1417 H/1997 M)

Sabt (al), Khalid bin ‘Uthman, Qawa’id al-Tafsir, (Dar Ibnu ‘Affan, tt,tp).

Tabari (al), Ibnu Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib bin Amali, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, (Dar al-Hijr, cet ke II, tt, tp).

Tunisi (al), al-Tahrir wa al-Tanwir, (Dar al-Tunisiyyah, 1984).

Zarkasi (al), al-Burhan fi ‘ulum al-Qur’an, (Dar al-Ihya’ al-Kutub, cet I, 1376 H/1957 M).
Published
2020-03-28